#FOP24

Organizator

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja, która działa na rzecz zwiększenia świadomości obywatelskiej w zakresie praw pacjenta, postaw prozdrowotnych oraz rozwoju środowiska organizacji pacjentów w Polsce.

Wprowadzenie

Fundacja realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, organizowanie debat publicznych, konferencji oraz szkoleń.

Instytut podejmuje również działania na rzecz integracji środowiska organizacji pacjentów oraz organizuje cykliczne spotkania z kluczowymi ekspertami w obszarze ochrony zdrowia, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, prowadzi rzecznictwo we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów.

Dzięki utworzonej bazie organizacji pacjentów, która zawiera obecnie ponad 500 podmiotów. Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo i wsparcie dla organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta.

Więcej informacji znajduje się na www.ippez.pl

Zespół

Zobacz zespół organizatora