#FOP24

O Forum

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie liderów organizacji pacjentów z osobami kształtującymi politykę zdrowotną państwa m.in. Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, ekspertów w obszarze zdrowia publicznego stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności.

Jak co roku okolicznością do spotkania pacjentów jest obchodzony 11 lutego Światowy Dzień Chorego. Spotkanie stowarzyszeń i fundacji pacjentów organizowane przez Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej co roku gromadzi ponad 150 liderów organizacji pacjentów reprezentujących głos kilkudziesięciu tysięcy pacjentów z całej Polski. Intencją wydarzenia z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa m.in. Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, ekspertów w obszarze zdrowia publicznego jest stworzenie płaszczyzny integracji środowiska organizacji pacjentów oraz umożliwienie liderom organizacji zwrócenia uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności.

 

Cel i misja

11 lutego
Światowy Dzień Chorego

11 lutego roku obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, który stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych.

Dzień ten ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 r. w 11. rocznicę zamachu na Jego życie i dzień́ ten został ustalony na 11 lutego. Światowy Dzień Chorego zachęca do podejmowania wysiłków zmierzających do ulżenia cierpiącym w trudach walki z chorobą. Podkreśla również̇, że cierpienie jest rodzajem życiowej próby, z którą trudno jest sobie poradzić́ o własnych siłach. Nie wystarczy jedynie odpowiednia opieka medyczna, ale potrzebne jest szczere serce okazane przez drugiego człowieka. Bezinteresowna, pełna poświeceń i braterskiej miłości troska o osobę̨ potrzebującą̨ naszego zainteresowania jest nie tylko niezastąpioną̨ formą terapii dla samego chorego, ale również okazją do odkrycia w nas samych cennych wartości humanistycznych i duchowych.

Kontakt

Rejestracja online

Formularz zapisu

Imię i nazwisko(wymagane)
Udział online(wymagane)
Hidden
Potrzebuję noclegu
Tylko dla organizacji pacjentów.

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa

KRS 0000220999
REGON 140011587
NIP 5213335187